Arkiv / 2017

Mediehistorisk Tidsskrift nr.27 2017

6. juli, 2017

Journalistikk, propaganda og PR

Det 20. århundre er kalt propagandaens århundre. Nye metoder ble tatt i bruk av både stater og politiske bevegelser, i krigstid og i fredstid, for å fremme avsenderens synspunkter og skape forskjellige typer reaksjoner hos publikum. I dette nummeret av Mediehistorisk Tidsskrift kan vi lese tre artikler om forskjellige former for propaganda, PR og informasjon i den norske offentligheten – etter unionsoppløsningen, under den spanske borgerkrigen, og i gjennombyggingsperioden etter 2. verdenskrig. Her kommer det blant annet fram at det nye norske Utenriksdepartementet etablerte et hemmelig pressekontor i 1909, og sendte en agent til Berlin under dekke av å være journalist. Arbeiderpartiets senere generalsekretær Haakon Lie laget på sin side propagandafilm om den spanske borgerkrigen, en form for politisk informasjonsvirksomhet som var noe mediespesifikt helt nytt i 1930-årene. Og i 1950-årene smeltet amerikansk PR-ideologi sammen med norsk sosialdemokrati, og førte til Norges første statlige PR-kampanje der Staten «snakket» direkte til innbyggerne.

Nummeret har også en fyldig artikkel om bokseropprøret i Kina i 1900, om fagbladet Journalisten som ble 100 år i år, og om en av Sunnmørspostens første kvinnelige journalister Amanda Cecilie Olsen («ACO»). I tillegg byr vi på en metodeartikkel om mediehistorie, og fra og med dette nummeret har også Mediehistorisk Forenings leder en fast spalte.

I dette nummeret

 • Redaktørens leder
  Birgitte Kjos Fonn
 • Mediehistorisk Forenings faste spalte
  Henrik G. Bastiansen
 • UDs hemmelige pressekontor
  Øystein Pedersen Dahlen
 • Haakon Lie og Spania-filmene
  Rolf Werenskjold
 • Statens vennlige veileder
  Magne Lindholm
 • Dekninga av boksaropprøret i 1900 i norske aviser
  Ole Bjørn Rongen
 • Finne, granske, skrive
  Henrik G. Bastiansen
 • Fra budbringer til kritisk medievokter
  Kathrine Geard og Leif Gjerstad
 • Amanda Cecilie Olsen – såg stoff i alt
  Aud Farstad

Mediehistorisk Tidsskrift nr.2 (28) 2017

5. juli, 2017

I dette nummeret tar vi for oss forskjellige aspekter ved den måten den russiske revolusjon i 1917 berørte, eller ble dekket av, norsk presse, eller hvordan den på andre måter var et tema i norsk offentlighet.

I februar i år holdt Norsk mediehistorisk forening et seminar med tittelen «100 år siden den russiske revolusjon. Hvilken betydning hadde den for norsk presse?», og flere papers fra dette seminaret er blitt til artikler i dette nummeret, som har professor Roy Krøvel ved Høgskolen i Oslo og Akershus som gjesteredaktør.

I dette nummeret

 • Fra revolusjonsbegeistring til brobygging
  Åsmund Egge
 • Revolusjonsfrykt og klassekamp
  Rune Ottosen
 • Revolusjon og folkelesning
  Birgitte Kjos Fonn
 • Garborg, Uppdal og revolusjonen
  Roy Krøvel
 • Sigurd Simensen, avismann og agitator
  Kristian Steinnes
 • Karl Johanssen, liberaler blant kommunister
  Gudleiv Forr
 • Quislings opplevelser i Petrograd
  Hans Fredrik Dahl

Back to top