Arkiv / 22. juli

Pressehistorisk Tidsskrift nr.15 2011

27. mars, 2011

Alt tidleg såg sommaren 2011 ut til å bli eit pressehistorisk vendepunkt. I Storbritannia blei avisa News of the World lagd ned og redaktørar fengsla etter avsløringar om avlytting og korrupsjon. Ikkje berre gjekk leidetrådane i saka langt inn i regjeringa og resten av det politiske establishment. Skandale etter skandale trua også med å velta News International, dotterselskap i eit av verdas største medieimperium – Rupert Murdochs selskap News Corporation. Dette skulle denne leiaren ha handla om. Så kom 22. juli.

Bomba i regjeringskvartalet og massakren på Utøya utfordra norske pressefolk med grusomheit og med skakande vitnemål frå dei som var råka av tragediane. Nyheitssuget var intenst. Samtidig kravde alle reportasjar og all redigering ei ny varsemd, anten dei berørte hadde mist nære, overlevde, var frivillige hjelparar eller tilsette i hjelpeapparatet. I møtet med så stor fortviling, med bearbeiding og blomehav, har ryggmargsrefleksane også i etablerte media fleire gonger vist seg unyttige, umusikalske, ja, i enkelte tilfelle rett og slett støytande og skadelege for menneske i djup sorg.

I dette nummeret

 • 22. juli – eit pressehistorisk vendepunkt?
  Arnhild Skre
 • Om saken mot redaktør Aadahl og Nationen
  Torvald C. Løchen
 • Da venstresiden ville lage DU-journalistikk
  Birgitte Kjos Fonn
 • Et portrett av TV-kritikeren Sverre Evensen
  Henrik G. Bastiansen
 • Statsministerens dødsannonse
  Krimnovelle av Axel Kielland

Back to top