Arkiv / Bækken

Pressehistorisk Tidsskrift nr. 18 2012

24. mars, 2012

Mens papiravisenes fall og nettjournalistikkens grep igjen diskuteres, står et lite avishus inntil Hyttelva på Røros og er fullstendig offline. I tre etasjer rager trebygningen opp, med et langt enetasjes tilbygg som en hale sørover. Påbyggene som står på peler ut over elva, er det som tilfører huset mest sjarm. Men hele bygget oser av personlighet, og stemningen blir ikke mindre når en trykker den gamle klinka ned og går inn.

For her inne finnes rom som fortoner seg mer og mer eksotiske jo større del av Norges befolkning som mener at de viktigste nyhetsoppdateringene kommer gjennom Facebook eller kan lastes inn på lesebrett. I over hundre år gamle trykkeri- og redaksjonslokaler holder Pressemuseet Fjeld-Ljom til. Hele første etasje er full av elefantstore prenteverk og små og middels settemaskiner. Trykkeriet er i dag det eneste komplette, gammeldagse avistrykkeriet i Norden.

I dette nummeret

 • Et museum som trenger kjærlighet
  Arnhild Skre
 • Et mer åpent og tilgjengelig pressemuseum
  Erik Roll
 • Røros-pressas første femti år
  Arne Ingar Bækken
 • Anarkisme i redaksjon og avisproduksjon
  Per Hvamstad
 • Johan Falkbergets journalistiske karriere
  Rune Ottosen
 • Nyhetssjangrenes utvikling etter krigen
  Jo Bech-Karlsen
 • Jakob Friis – en glemt journalist?
  Birgitte Kjos Fonn

Back to top