Pressehistorisk Tidsskrift nr.13 2010

7. april, 2010

Sammenlignet med andre land, fortoner medielandskapet i de nordiske landene seg som svært like. Under andre verdenskrig ble det likevel stor variasjon. Det gjaldt både de praktiske vilkår redaksjonene arbeidet under, tilgangen publikum hadde på nyheter og styresmaktenes innblanding i det redaksjonelle arbeidet. Sensur av trykte medier og etermedier skjedde i alle nordiske land og var et likhetstrekk, men også sensuren artet seg ulikt, og utøverne var ulike.

I dette nummeret av Pressehistorisk Tidsskrift presenterer danske, svenske og norske mediehistorikere et nytt og til dels overraskende bilde av nordisk medielandskap under andre verdenskrig.

I dette nummeret

 • Medier og mediereception i Danmark
  Palle Roslyng-Jensen
 • Den svenska pressen under andra världskriget
  Lars-Åke Engblom
 • Radiotjänsts dilemma under den tyska ockupationen
  Göran Elgemyr
 • Etter freden kom krigen - i avisenes spalter
  Guri Hjeltnes
 • Pressen i det okkuperte Norge
  Rune Ottosen
 • Landssiksaken mot Thorvald Aadahl og Nationen
  Per Overrein
 • Ivar Tollnes intervjuet av Oddvar Aasen
  Presseminne

Back to top